1
5 Ljubazni! vjerno radiš što činiš braći i gostima,
Kopirano
Komentari
5-6

Istina živi ljubavlju i svedoči o sebi ljubavlju. To je vrhovni zakon u bogočovečanskom biću Crkve. U tome je suština vere evanđelske. Hristova se istina najuspešnije propoveda ljubavlju. Ljubav je najbolji blagovesnik. Ona nađe put i u najokoreliju dušu za Istinu Hristo...
Više
vu. Raskravi je, razneži je i osposobi za život u svetoj zajednici Crkve. Vrhovno je pravilo u sabornom životu Crkve: sve raditi „dostojno Boga“. Svaka misao člana Crkve treba da bude dostojna Hrista, Boga i Gospoda; tako i svako osećanje, i svako delo, i svako raspoloženje. Ako je gostoljublje, neka bude dostojno Hrista Boga: na spasenje duše i gostoprimcu i gostima. Sveti Voanerges blagovesti: „Ljubljeni, verno radiš što činiš braći i gostima, koji posvedočiše tvoju ljubav pred Crkvom; i dobro ćeš učiniti ako ih spremiš kao što treba pred Bogom – ἀξίως τοῦ Θεοῦ (= dostojno Boga)“
Sv. Justin Ćelijski
Sv. Justin Ćelijski
(1894 - 1979)
Analiza
Pretraga