1 Otkrivenje Isusa Hrista, koje dade njemu Bog, da pokaže slugama svojima šta će skoro biti, i pokaza, poslavši po anđelu svojemu sluzi svojemu Jovanu,
Kopirano
Komentari
Otkrivenje (apokalipsa) je objava (razotkrivanje, grč. δηλωσις) skrivenih tajni do koje dolazi ili ozarenjem uma ili u snoviđenjima poslatim od Boga ili, pak, na javi (καθ υπαρ), usled božanskog prosvetljenja. Rekavši (apostol) da je ʺOtkrivenje dato Hristuʺ, ...
Više
taj izraz više primenjuje na čovečiju prirodu, pošto Ga je u (svom) Evanđelju izobrazio (dosl. ʺukrasioʺ) uzvišenije i bogodoličnije nego ostali (Evanđelisti). Tako se i ovde kroz služajščeg angela i sluge koje treba da nauče ukazuje na veličinu božanstva Hristovog, jer ʺNjemu sve (τα συμπαντα) služiʺ. Izraz šta se ima zbiti uskoro označava da se nešto od predskazanog u Otkrivenju nalazi, da tako kažemo, na dohvat ruke, ali da neće oklevati ni sa onim što se odnosi na svršetak (τα συμπαντα), jer je rečeno da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan (v. Ps. 90; 4 i 2. Petr. 3; 8)
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga