15 I noge njegove kao mjed kad se rastopi u peći; i glas njegov kao huka voda mnogijeh;
Kopirano
Komentari
Božanstveni Grigorije (Bogoslov) smatra da noge označavaju Božiji domostroj (ikonomiju) po telu, jer su Njegove noge telo kojim je božanstvo, sišavši na zemlju, izvršilo naše spasenje. Noge su i apostoli, kao temelji Crkve. Pod halkolivanom lekari podrazumevaju miomirisni tamjan, koji smatra...
Više
ju snažnim i jakim. Drugačije, protumačeno, „halkos“ (χαλκος), tj. bakar, označava čovečansku prirodu, a „livanos“ (λυβανος) – (vrsta tamjana) božansku, dok zajedno, kao jedna reč, „halkolivan“, označavaju miomiris vere i neslivenost (ασυγχυτον) jedinstva (dvaju priroda Hristovih). Isto tako, „halkos“ označava miomiris propovedi (Hristovog učenja), a „livan“ preobraćanje pagana (neznabožaca), zbog čega se nevesti i zapoveda da dođe (v. Pesma 4; 8). Noge Hristove su i apostoli, rasplamsani u vatri iskušenja kako bi podražavali Učitelja
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga