6 I učini nas careve i sveštenike Bogu i ocu svojemu; tome slava i država va vijek vijeka. Amin.
Kopirano
Komentari
Njemu, kaže, dolikuje slava, jer nas je zbog Svoje ljubavi izbavio (λυσαντι) od  okova  smrti,  a  prolivanjem  Svoje  živototvorne  krvi  i  vode  umio  (λουσαντι)  od  grehovne nečistote i učinio nas carskim sveštenstvom (βασιλειον ιε�...
Više
�ατευμα) koje 
prinosi  živu  žrtvu  Ocu,  tj.  slovesno  služenje  (η  λογικη  λατρεια)  umesto 
žrtvovanja beslovesnih životinja
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga