7 Eno, ide s oblacima, i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše; i zaplakaće za njim sva koljena zemaljska. Da, zaista.
Kopirano
Komentari
Ovde On, kaže, Koji je zaklan kao Jagnje, dolazi kao Sudija u slavi Očevoj, na oblacima ili na oblaku razumnih (umnih, νοουμενων) bestelesnih sila, ili pak na (oblaku) sličnom onom koji je na Tavorskoj gori zaklonio Njega i svete apostole. Njega, Koji dolazi sa slavom, ugledaće svako ok...
Više
o i rasplakaće se (zaridaće, κοψονται) oni koji su Ga zaklali (proboli, εκκεντησαντες) i zemaljska plemena koja su živela u neverju (Mt. 24; 29 – 30). „Da, amin“, znači „uistinu, tako je“, i te reči izražavaju isti smisao i na grčkom i na jevrejskom jeziku: amin – neka bude
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga