8 Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, govori Gospod, koji jest, i koji bješe, i koji će doći, svedržitelj.
Kopirano
Komentari
Rečima Ja sam Alfa i Omega ukazuje se na Hrista kao na Boga Koji nad svim vlada, Koji je bespočetan i beskonačan (ατελευτητος), Koji jeste i Koji beše pre svega, savečan Ocu i beskrajan, Koji će stoga svakome dati platu za njegova dela.
Sv. Andrej Kesarijski
Sv. Andrej Kesarijski
(563 - 637)
Analiza
Pretraga