12I razgnjevi se Navuhodonosor na svu zemlju ovu veoma i zakle se prestolom i carstvom svojim da će se osvetiti svima predjelima kilikijskim i kamaskim i sirijskim, i pogubiti ih mačem svojim, i svima koji žive u zemlji Moavskoj i sinovima Amonovim i svoj Judeji i svima u Egiptu, sve dok ne stigne do predjela dvaju mora.
Kopirano
Komentari

Nema komentara

Analiza
Pretraga