Pastir Jermin

Pastir Jermin

Uvod Pastir Jermin je starohrišćanska proročka knjiga. Potiče iz prve polovine 2. vijeka i napisana je najvjerovatnije u Rimu. Tradicionalno se pripisuje...

Više