123
1 Riječ Gospodnja koja dođe Joilu sinu Fatuilovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Čujte, starci; slušajte, svi stanovnici zemaljski; je li ovako što bilo za vašega vremena ili za vremena vaših otaca?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pripovijedajte to sinovima svojim, i sinovi vaši svojim sinovima, i njihovi sinovi potonjemu koljenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Što osta iza gusjenice izjede skakavac, i što osta iza skakavca izjede hrušt, i što osta iza hrušta izjede crv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Otrijeznite se, pijanice, i plačite; i ridajte svi koji pijete vino, za novijem vinom, jer se ote iz usta vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer dođe na zemlju moju silan narod i nebrojen; zubi su mu kao u lava i kutnjaci kao u lavice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potr vinovu lozu moju, i smokve moje pokida, sasvijem ih oguli i pobaca, te im se grane bijele.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ridaj kao mladica opasana kostrijeću za mužem mladosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nesta dara i naljeva iz doma Gospodnjega; tuže sveštenici, sluge Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Opustje polje, tuži zemlja; jer je potrveno žito, usahlo vino, nestalo ulja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Stidite se ratari, ridajte vinogradari, pšenice radi i ječma radi, jer propade žetva na njivi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Loza posahnu i smokva uvenu; šipak i palma i jabuka i sva drveta poljska posahnuše, jer nesta radosti između sinova ljudskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Opašite se i plačite sveštenici; ridajte koji služite oltaru, dođite, noćujte u kostrijeti, sluge Boga mojega; jer se unosi u dom Boga vašega dar i naljev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Naredite post, oglasite praznik, skupite starješine, sve stanovnike zemaljske, u dom Gospoda Boga svojega, i vapijte ka Gospodu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jaoh dana! jer je blizu dan Gospodnji, i doći će kao pogibao od svemogućega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nije li nestalo hrane ispred očiju naših, radosti i veselja iz doma Boga našega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sjeme istruhnu pod grudama svojim, puste su žitnice, razvaljene spreme, jer posahnu žito.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kako uzdiše stoka! kako su se smela goveda! jer nemaju paše; i ovce ginu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 K tebi, Gospode, vičem, jer oganj sažeže paše u pustinji, i plamen popali sva drveta u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I zvijerje poljsko pogleda za tobom, jer usahnuše potoci vodeni i oganj sažeže paše u pustinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga