1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj i brata Timotija crkvi Božijoj u Korintu, sa svima svetima koji su u svoj Ahaji:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, otac milosti i Bog svake utjehe,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Koji nas utješava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utješiti one koji su u svakoj nevolji utjehom kojom nas same Bog utješava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama tako se i utjeha naša umnožava kroz Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ako li smo pak u nevolji, za vašu je utjehu i spasenije, koje postaje u trpljenju tijeh istijeh stradanja koja i mi podnosimo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I nadanje naše tvrdo je za vas. Ako li se utješavamo, za vašu je utjehu i spasenije, znajući da kao što ste zajedničari u našemu stradanju tako i u utjesi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer vam nećemo, braćo, zatajiti nevolje naše koja nam se dogodi u Aziji kad nam je bilo preteško i preko sile tako da se nijesmo nadali ni življeti;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Nego sami u sebi osudismo da nam valja pomrijeti da se već ne uzdasmo u sebe nego u Boga koji podiže mrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji nas je od tolike smrti izbavio, i izbavlja; i u njega se uzdamo da će nas i još izbaviti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 S pomoću i vaše molitve za nas; da mnogi ljudi mnogu hvalu daju Bogu za dare koji su nama dati vas radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer je naša slava ovo: svjedočanstvo savjesti naše da smo u prostoti i čistoti Božijoj a ne u mudrosti tjelesnoj nego po blagodati Božijoj življeli na svijetu, a osobito među vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer vam drugo ne pišemo nego što čitate i razumijevate. A nadam se da ćete i do kraja razumjeti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Kao što neki i razumjeste da smo vam slava kao i vi nama za dan Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I u ovom pouzdanju šćadijah da vam dođem prije, da drugu blagodat imate;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
16 I kroz vas da dođem u Maćedoniju, i opet iz Maćedonije da dođem k vama, i vi da me pratite u Judeju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali kad sam ovo htio, eda li sam dakle što nepostojano činio? Ili što se nakanjujem, da se po tijelu nakanjujem, da bude u mene da da, a ne ne?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali je Bog vjeran, te riječ naša k vama ne bi da i ne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer sin Božij Isus Hristos, kojega mi vama propovijedasmo ja i Silvan i Timotije, ne bi da i ne, nego u njemu bi da.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer koliko je obećanja Božijeh, u njemu su da, i u njemu amin, Bogu na slavu kroz nas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A Bog je koji nas utvrdi s vama u Hristu, i pomaza nas,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Koji nas i zapečati, i dade zalog Duha u srca naša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ja za svjedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Ne kao da mi vladamo vjerom vašom, nego smo pomagači vaše radosti; jer u vjeri stojite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga