1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:

2 Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

3 Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;

4 Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,

5 Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,

6 Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,

7 U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove,

8 Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,

9 Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu,

10 Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu,

11 Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,

12 Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,

13 Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem duhom obećanja,

14 Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove.

15 Zato i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,

16 Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,

17 Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate,

18 I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave našljedstva njegova u svetima,

19 I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove,

20 Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,

21 Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide.

22 I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,

23 Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

Analiza
Pretraga