1 Vi ste sinovi Gospoda Boga svojega; nemojte se rezati niti brijati među očima za mrtvacem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer si narod svet Gospodu Bogu svojemu, i tebe izabra Gospod da si mu narod osobit između svijeh naroda na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne jedi ništa gadno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ovo su životinje koje ćete jesti: goveče, ovcu, kozu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jelena, srnu, bivola, divokozu, jednoroga i kozu kamenjaču;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sve životinje koje imaju papke rascijepljene na dvoje, i koje preživaju između životinja, njih jedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali ne jedite onijeh koje samo preživaju ili koje samo imaju papke rascijepljene na dvoje, kao: kamile, zeca, pitomoga zeca, jer preživaju a nemaju papaka razdvojenijeh; da vam je nečisto;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ni svinjčeta, jer ima razdvojene papke ali ne preživa; da vam je nečisto; mesa od njega ne jedite, i strva se njegova ne dohvatajte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A između onijeh što su u vodi, jedite ove: što god ima pera i ljuske, jedite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A što nema pera i ljusaka, ne jedite; da vam je nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sve ptice čiste jedite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ovijeh ne jedite: orla, ni jastrijeba, ni morskoga orla,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ni sokola, ni eje, ni kraguja po vrstama njihovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ni gavrana po vrstama njegovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ni ćuka, ni sovuljage, ni liske, ni kopca po vrstama njegovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ni buljine, ni ražnja, ni labuda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ni gema, ni svrake, ni gnjurca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ni rode, ni čaplje po vrstama njezinijem, ni pupavca, ni ljiljka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sve bubine krilate da su vam nečiste; ne jedite ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sve ptice čiste jedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ništa mrcino ne jedite; došljaku koji je kod tebe podaj neka jede ili prodaj tuđinu; jer si narod svet Gospodu Bogu svojemu. Ne kuhaj jareta u mlijeku matere njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Desetak daji od svega roda usjeva svojega, što dođe s njive tvoje, svake godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I jedi pred Gospodom Bogom svojim na mjestu koje izbere da ondje nastani ime svoje, desetak od žita svojega, od vina svojega i od ulja svojega, i prvine od stoke svoje krupne i sitne, da se učiš bojati se Gospoda Boga svojega svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ako bi ti bio put dalek, te ne bi mogao odnijeti zato što je daleko od tebe mjesto, koje izbere Gospod Bog tvoj da ondje namjesti ime svoje, kad te Gospod Bog tvoj blagoslovi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Onda učini u novac, i uzev novac u ruku svoju otidi u mjesto koje izbere Gospod Bog tvoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I za te novce uzmi što zaželi duša tvoja, goveda, ovaca, vina ili drugog jakog pića, i što god bi zaželjela duša tvoja, pa jedi ondje pred Gospodom Bogom svojim, i veseli se ti i dom tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ali Levita koji bi bio u mjestu tvom, nemoj ostaviti, jer nema dijela ni našljedstva s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Svake treće godine odvoj sav desetak od dohodaka svojih one godine, i ostavi ga u svom mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Pa neka dođu Leviti (jer nemaju dijela ni našljedstva s tobom) i došljaci i sirote i udovice što su u mjestu tvojem, i neka jedu i nasite se, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih, koji bi radio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga