1 Riječ koja dođe Jeremiji za sav narod Judin četvrte godine Joakima sina Josijina cara Judina, a to je prva godina Navuhodonosora cara Vavilonskoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koju reče Jeremija prorok svemu narodu Judinu i svijem stanovnicima Jerusalimskim, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Od trinaeste godine Josije sina Amonova cara Judina do danas, za ove dvadeset i tri godine, dolazi mi riječ Gospodnja i govorih vam zarana jednako, ali ne poslušaste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I sla vam Gospod sve sluge svoje proroke zarana jednako, ali ne poslušaste, niti prignuste uha svojega da biste čuli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I govorahu: vratite se svaki sa svojega puta zloga i od zloće djela svojih, pa ćete ostati u zemlji koju dade Gospod vama i ocima vašim od vijeka do vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ne idite za drugim bogovima da im služite i da im se klanjate, i ne gnjevite me djelom ruku svojih, i neću vam učiniti zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali me ne poslušaste, govori Gospod, nego me gnjeviste djelom ruku svojih na svoje zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato ovako veli Gospod nad vojskama: što ne poslušaste mojih riječi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Evo, ja ću poslati po sve narode sjeverne, govori Gospod, i po Navuhodonosora cara Vavilonskoga slugu svojega, i dovešću ih na tu zemlju i na stanovnike njezine, i na sve te narode okolne, koje ću zatrti, i učiniću da budu čudo i potsmijeh i pustoš vječna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I učiniću da nestane među njima glasa radosna i glasa vesela, glasa ženikova i glasa nevjestina, lupe od žrvanja i svjetlosti od žiška.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sva će ta zemlja biti pustoš i čudo, i ti će narodi služiti caru Vavilonskom sedamdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad se navrši sedamdeset godina, onda ću pohoditi cara Vavilonskoga i onaj narod, govori Gospod, za bezakonje njihovo, i zemlju Haldejsku, i obratiću je u pustoš vječnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I pustiću na tu zemlju sve što sam govorio o njoj, sve što je napisano u ovoj knjizi, što prorokova Jeremija za sve narode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer će veliki narodi i silni carevi i njih pokoriti; tada ću im platiti po djelima njihovijem i po onom što su činili rukama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer ovako mi reče Gospod Bog Izrailjev: uzmi iz moje ruke čašu vina, ovoga gnjeva, i napoj iz nje sve narode ka kojima te ja pošljem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Neka piju i smetu se i polude od oštroga mača koji ću ja poslati među njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uzeh čašu iz ruke Gospodu, i napojih sve te narode, ka kojima me posla Gospod:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jerusalim i gradove Judine i careve njegove i knezove njegove, da budu pustoš i čudo i potsmijeh i uklin, kao što je danas,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Faraona cara Misirskoga i sluge njegove i knezove njegove i sav narod njegov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I svu mješavinu, i sve careve zemlje Uza, sve careve zemlje Filistejske, i Askalon i Gazu i Akaron i ostatak od Azota,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Edomce i Moavce i sinove Amonove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sve careve Tirske i sve careve Sidonske i careve na ostrvima preko mora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Dedana i Temu i Vuza, i sve koji se s kraja strigu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I sve careve Arapske i sve careve od mješavine koji žive u pustinji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I sve careve Zimrijske, i sve careve Elamske, i sve careve Midske,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I sve careve sjeverne, koji su blizu i koji su daleko, kako jednoga tako drugoga, i sva carstva zemaljska što su po zemlji; a car Sisaški piće poslije njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I reci im: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: pijte i opijte se, i bljujte i padajte, da ne ustanete od mača koji ću pustiti među vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ako li ne bi htjeli uzeti čaše iz ruke tvoje da piju, tada im reci: ovako veli Gospod nad vojskama: zaista ćete piti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer evo počinjem puštati zlo na grad koji se naziva mojim imenom, a vi li ćete ostati bez kara? nećete ostati bez kara, jer ću dozvati mač na sve stanovnike zemaljske, govori Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ti dakle prorokuj im sve ove riječi i reci im: Gospod će s visine riknuti, i iz stana svetinje svoje pustiće glas svoj, silno će riknuti iz stana svojega, kao oni što gaze grožđe podignuće viku na sve stanovnike zemaljske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Proći će graja do kraja zemlje, jer raspru ima Gospod s narodima, sudi se sa svakim tijelom, bezbožnike će dati pod mač, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, nevolja će poći od naroda do naroda, i velik će se vihor podignuti od krajeva zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I u onaj će dan biti od kraja do kraja zemlje pobijeni od Gospoda, neće biti oplakani, niti će se pokupiti i pogrepsti, biće gnoj po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ridajte, pastiri, i vičite i valjajte se po prahu, glavari stadu, jer se navršiše vaši dani da budete poklani, i da se razaspete, i pašćete kao skupocjen sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I neće biti utočišta pastirima, ni izbavljenja glavarima od stada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Vikaće pastiri i ridaće glavari od stada, jer će potrti Gospod pašu njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I razvaliće se mirni torovi od žestokoga gnjeva Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Kao lavić ostavio je šator svoj, jer će zemlja njihova opustjeti od žestine nasilnikove i od ljutoga gnjeva njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga