1 Prođite po ulicama Jerusalimskim, i vidite sada i razberite i potražite po ulicama njegovijem, hoćete li naći čovjeka, ima li ko da čini što je pravo i da traži istinu, pa ću oprostiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ako i govore: tako da je živ Gospod! opet se krivo kunu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gospode! ne gledaju li oči tvoje na istinu! Biješ ih, ali ih ne boli; satireš ih, ali neće da prime nauke, tvrđe im je lice od kamena, neće da se obrate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ja rekoh: siromasi su, ludo rade, jer ne znaju puta Gospodnjega, zakona Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Idem k vlastelima, i njima ću govoriti, jer oni znaju put Gospodnji, zakon Boga svojega; ali i oni izlomiše jaram, pokidaše sveze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato će ih pobiti lav iz šume, vuk će ih večernji potrti, ris će vrebati kod gradova njihovijeh, ko god izide iz njih biće rastrgnut, jer je mnogo grijeha njihovijeh i silni su odmeti njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kako ću ti oprostiti to? Sinovi tvoji ostaviše mene, i kunu se onima koji nijesu bogovi. Kako ih nasitih, stadoše činiti preljubu, i u kuću kurvinu stječu se gomilom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jutrom su kad ustaju kao tovni konji, svaki rže za ženom bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato li neću pohoditi? veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takom narodu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Izidite mu na zidove i razvalite, ali nemojte sasvijem zatrti, skinite mu prijevornice, jer nijesu Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer me sasvijem iznevjeri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Udariše u bah Gospodu i rekoše: nije tako, neće nas zlo zadesiti, i nećemo vidjeti mača ni gladi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ti proroci otići će u vjetar, i riječi nema u njima, njima će biti tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zato ovako veli Gospod Gospod nad vojskama: kad tako govorite, evo ja ću učiniti da riječi moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gle, ja ću dovesti na vas narod iz daleka, dome Izrailjev, veli Gospod, narod jak, narod star, narod kojem jezika nećeš znati niti ćeš razumjeti što govori;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kojemu je tul kao grob otvoren, svi su jaki.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I poješće ljetinu tvoju i hljeb tvoj, što sinovi tvoji i kćeri tvoje šćahu jesti, poješće ovce tvoje i goveda tvoja, poješće vinovu lozu tvoju i smokve tvoje, i mačem će zatrti tvrde gradove tvoje u koje se uzdaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali ni tada, veli Gospod, neću vas sasvijem zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer kad rečete: zašto nam čini Gospod Bog naš sve ovo? tada im reci: kako ostaviste mene i služiste tuđim bogovima u zemlji svojoj, tako ćete služiti tuđincima u zemlji koja nije vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Javite ovo u domu Jakovljevu, i oglasite u Judi, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Čujte ovo, ludi i bezumni narode, koji imate oči a ne vidite, koji imate uši a ne čujete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Mene li se nećete bojati? veli Gospod; od mene li nećete drktati? koji postavih pijesak moru za među vječnom naredbom, i neće prijeći preko nje; ako mu i ustaju vali, neće nadjačati, ako i buče, neće je prijeći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali je u naroda ovoga srce uporno i nepokorno; otstupiše i otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Niti rekoše u srcu svom: bojmo se Gospoda Boga svojega, koji nam daje dažd rani i pozni na vrijeme, i čuva nam nedjelje određene za žetvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Bezakonja vaša odvraćaju to, i grijesi vaši odbijaju dobro od vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer se nalaze u narodu mom bezbožnici, koji vrebaju kao ptičari kad se pritaje, meću zamke da hvataju ljude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kao krletka puna ptica tako su kuće njihove pune prijevare; zato postaše veliki i obogatiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ugojiše se, sjaju se, mimoilaze zlo, ne čine pravde ni siročetu, i opet im je dobro, i ne daju pravice ubogima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Zato li neću pohoditi? veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takvom narodu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Čudo i strahota biva u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Proroci prorokuju lažno, i sveštenici gospoduju preko njih, i narodu je mojemu to milo. A šta ćete raditi na pošljedak?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga