1 U to vrijeme, govori Gospod, izvadiće se iz grobova kosti careva Judinijeh i kosti knezova njegovijeh i kosti svešteničke i kosti proročke, i kosti stanovnika Jerusalimskih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I razmetnuće se prema suncu i mjesecu i svoj vojsci nebeskoj, koje ljubiše i kojima služiše i za kojima idoše i koje tražiše i kojima se klanjaše; neće se pokupiti ni pogrepsti, nego će biti gnoj po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I voljeće smrt nego život sav ostatak što ih ostane od ovoga roda zloga, što ih ostane po svijem mjestima kuda ih raždenem, govori Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Još im reci: ovako veli Gospod: ko padne, ne ustaje li? ko zađe, ne vraća li se?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zašto je zašao taj narod Jerusalimski zasvagda? Drže se prijevare, neće da se obrate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pazio sam i slušao, ne govore pravo, nema nikoga da se kaje za zlo svoje, da reče: što učinih? Svaki je okrenuo svojim trkom, kao konj kad nagne u boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I roda pod nebom zna svoje vrijeme, grlica i ždrao i lasta paze na vrijeme kad dolaze; a narod moj ne zna suda Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kako govorite: mudri smo, i zakon je Gospodnji u nas? Doista, gle, laž učini lažljiva pisaljka književnička.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Mudarci se osramotiše, uplašiše se i uhvatiše se; eto, odbaciše riječ Gospodnju, pa kaka im je mudrost?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato ću dati žene njihove drugima, njive njihove onima koji će ih naslijediti, jer od maloga do velikoga svi se dadoše na lakomstvo, i proroci i sveštenici, svi su varalice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer liječe rane kćeri naroda mojega ovlaš govoreći: mir, mir; a mira nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Eda li se postidješe što činiše gad? Niti se postidješe niti znaju za stid; zato će popadati među onima koji padaju; kad ih pohodim, popadaće, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sasvijem ću ih istrijebiti, govori Gospod, nema grozda na lozi, ni smokve na drvetu, i lišće je opalo; i što sam im dao uzeće im se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Što stojimo? skupite se i uđimo u tvrde gradove, i ondje mučimo; jer nas je Gospod Bog naš umučkao napojivši nas žuči, jer zgriješismo Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Čekasmo mir, ali nema dobra; i vrijeme da ozdravimo, a gle, strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Od Dana ču se frkanje konja njegovijeh, od rzanja pastuha njegovijeh sva se zemlja zatrese, dođoše i pojedoše zemlju i sve što bješe u njoj, gradove i koji življahu u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer, evo, ja ću pustiti na vas zmije, aspide, od kojih nema bajanja, te će vas ujedati, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Okrijepio bih se u žalosti, ali je srce u meni iznemoglo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Eto vike kćeri naroda mojega iz daljne zemlje: zar Gospod nije u Sionu? car njegov zar nije u njemu? Zašto me razgnjeviše svojim likovima rezanijem, tuđim taštinama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Žetva je prošla, ljeto minulo, a mi se ne izbavismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Satrven sam što je kći naroda mojega satrvena, u žalosti sam, čudo osvoji me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nema li balsama u Galadu? nema li ondje ljekara? zašto se dakle ne iscijeli kći naroda mojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga