1 Izvede iz njega muža milosti koji nađe blagodat u očima svakog tijela, voljenog od Boga i od ljudi: Mojsija, čiji spomen je sa blagoslovima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Upodobio ga je slavi svetih i uzveličao ga na strahove neprijatelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 U riječima njegovim znamenja projavi, proslavi ga pred licem careva; davao mu je naredbe za narod njegov, i pokazao njemu slavu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U vjeri i krotosti osveti ga, izabrao ga je između svakog tijela;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Dade mu da sluša glas Njegov i uvede ga u primrak i dade mu pred licem zapovijesti, zakon života i znanja da nauči Jakova Zavjetu i sudovima svojim Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Arona podiže svetog, sličnog njemu, brata njegovog iz plemena Levijeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Postavi njemu Zavjet vječni i dade mu sveštenstvo naroda; ublaži ga blagoljepijem i opasa ga pojasom slave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Obuče ga u savršenstvo pohvale i utvrdi ga odeždama krjeposti: donjom haljinom, podirom i oplećkom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I okruži ga jabukama zlatnim sa mnoštvom zvončića okolo, da odjekuje zvon pri koračanju njegovom, kako bi se čuo zvuk u hramu u spomen sinova naroda Njegovog;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Odeždom svetom, zlatnom i jakintnom, i porfirnom, djelom umjetnika, s izrekom suda, javljanjem istine, izatkanom crvenim (tkanjem), vještinom majstora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Dragocjenim kamenjem izvajanog pečata, obvijenim zlatom, vještinom kamenoresca, u spomen, zapisom urezanim, po broju plemena Izrailjevih (12);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vijenac zlatni na kruni (=kidar), izobraženje pečata Svetinje, slava dostojanstva, djelo krjeposti, milina za oči, ukrašenje divno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Prije njega nije postojalo nešto ovakvo odvijeka: (tako se) ne obuče inoplemenik, osim sinova njegovih jedino i potomaka njegovih za svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Žrtve njegove bile su prinošene svakodnevno, neprestano po dvaput.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ispuni Mojsije ruke njegove, i pomaza ga uljem svetim; bi mu na zavjet vječni i sjemenu njegovom u dane nebeske da on bogosluži i istovremeno sveštenstvuje i da blagosilja narod svoj u ime Njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Izabrao je njega između svakoga živog da prinosi žrtvu Gospodu, tamjan i miomir u spomen, na očišćenje naroda svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Dao mu je zapovijestima svojim vlast u zavjetima sudbi da uči Jakova svjedočanstvima i Zakonom Njegovim da prosvećuje Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ustadoše na njega tuđinci i pozavidješe mu u pustinji, ljudi oko Datona i Avirona i zbor Korejev sa jarošću i gnjevom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Vidje Gospod i ne bi mu milo i pogiboše jarošću gnjeva; učini nad njima znamenja strašna da ih uništi ognjem plamena svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I pridodade Aronu slavu i dade mu nasljeđe: Prvine plodova zemlje dodijeli njemu, hljeb mu među prvima pripremi na sitost,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer će žrtve Gospodnje jesti koje je dao njemu i sjemenu njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Samo što zemlju naroda neće naslijediti jer (reče) Bog: „Ja sam udio tvoj i nasljeđe”.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Fines, sin Eleazarov, treći je po slavi, revnovanjem njegovim u strahu Gospodnjem i stamenošću njegovom pri otpadu naroda dobrotom usrdnosti duše njegove; i umilostivio je (Boga) za Izrailj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato mu bi postavljen zavjet mira, da bude zaštitnik svetih i naroda svoga, da njemu pripada i sjemenu njegovom sveštenstva veličanstvo u vjekove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I Zavjet Davidu, sinu Jesejevu, od plemena Judina, nasleđe carsko sina od sina jedinca; nasleđe Aronu i sjemenu njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Neka vam dade premudrost u srca vaša da sudite narod Njegov u pravdi, da ne nestanu dobra njihova i slava njihova u pokoljenjima njihovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga