1 I znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce, i mjesec pod nogama njezinijem, i na glavi njezinoj vijenac od dvanaest zvijezda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I bješe trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njezinijem sedam kruna;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I rep njezin odvuče trećinu zvijezda nebeskijeh, i baci ih na zemlju. I aždaha stajaše pred ženom koja šćaše da se porodi, da joj proždere dijete kad rodi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A žena uteče u pustinju gdje imaše mjesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvjesta i šezdeset dana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njezini.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mjesta na nebu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I čuh glas veliki na nebu koji govori: sad posta spasenije i sila i carstvo Boga našega, i oblast Hrista njegova; jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našijem dan i noć.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I oni ga pobijediše krvlju jagnjetovom i riječju svjedočanstva svojega, i ne mariše za život svoj do same smrti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad vidje aždaha da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I ženi dana biše dva krila orla velikoga da leti u pustinju na svoje mjesto, gdje će se hraniti vrijeme i vremena i po vremena, sakrivena od lica zmijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ispusti zmija za ženom iz usta svojijeh vodu kao rijeku, da je utopi u rijeci.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja, i proždrije rijeku koju ispusti zmija iz usta svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa ostalijem sjemenom njezinijem, koje drži zapovijesti Božije i ima svjedočanstvo Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga