1 I vidjeh drugi veliki znak na nebu i čudo: sedam anđela koji imahu sedam pošljednjijeh zala, jer se u njima savrši gnjev Božij.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I vidjeh kao stakleno more smiješano s ognjem, i one što pobijediše zvijer i ikonu njezinu, i žig njezin, i broj imena njezina, gdje stoje na moru staklenome i imaju gusle Božije;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I pjevahu pjesmu Mojsija sluge Božijega, i pjesmu jagnjetovu, govoreći: velika su i divna djela tvoja, Gospode Bože svedržitelju, pravedni su i istiniti putovi tvoji, care svetijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ko se neće pobojati tebe, Gospode, i proslaviti ime tvoje? Jer si ti jedan svet; jer će svi neznabošci doći i pokloniti se pred tobom; jer se tvoji sudovi javiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I poslije ovoga vidjeh, i gle, otvori se crkva skinije svjedočanstva na nebu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I iziđoše sedam anđela iz crkve, koji imahu sedam zala, obučeni u čiste i bijele haljine od platna, i opasani po prsima pojasima zlatnijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I jedna od četiri životinje dade sedmorici anđela sedam čaša zlatnijeh napunjenijeh gnjeva Boga, koji živi va vijek vijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I napuni se crkva dima od slave Božije i od sile njegove; i niko ne mogaše doći u crkvu, dok se ne svrši sedam zala sedmorice anđela.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga