1 I vidjeh anđela gdje silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši hiljada godina; i potom valja da bude odriješena na malo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I vidjeh prijestole, i sjeđahu na njima, i dade im se sud, i duše isječenijeh za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božiju, koji se ne pokloniše zvijeri ni ikoni njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojima i na ruci svojoj; i oživlješe i carovaše s Hristom hiljadu godina.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom vaskrseniju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim hiljadu godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojijeh je broj kao pijesak morski.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetijeh, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gdje je zvijer i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vijek vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I vidjeh veliki bijel prijestol, i onoga što sjeđaše na njemu, od čijega lica bježaše nebo i zemlja, i mjesta im se ne nađe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I vidjeh mrtvace male i velike gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po djelima svojima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po djelima svojima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga