1 I poslije ovoga čuh glas veliki naroda mnogoga na nebu gdje govori: aliluja! spasenije i slava i čast i sila Gospodu našemu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer su istiniti i pravi sudovi njegovi, što je osudio kurvu veliku, koja pokvari zemlju kurvarstvom svojijem, i pokajao krv slugu svojijeh od ruke njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I drugom rekoše: aliluja! I dim njezin izlažaše va vijek vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I padoše dvadeset i četiri starješine, i četiri životinje, i pokloniše se Bogu koji sjeđaše na prijestolu, govoreći: amin, aliluja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I glas iziđe od prijestola koji govori: hvalite Boga našega sve sluge njegove, i koji ga se bojite, i mali i veliki.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I čuh kao glas naroda mnogoga, i kao glas voda mnogijeh, i kao glas gromova jakijeh, koji govore: aliluja! jer caruje Gospod Bog svedržitelj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu njemu; jer dođe svadba jagnjetova, i žena njegova pripravila se;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i bijelu: jer je svila pravda svetijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče mi: napiši: blago onima koji su pozvani na večeru svadbe jagnjetove. I reče mi: ove su riječi istinite Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I padnuvši pred nogama njegovima poklonih mu se; i reče mi: gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svjedočanstvo Isusovo Duh proroštva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I vidjeh nebo otvoreno, i gle, konj bijel, i koji sjeđaše na njemu zove se vjeran i istinit, i sudi po pravdi i vojuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A oči su mu kao plamen ognjeni, i na glavi njegovoj krune mnoge, i imaše ime napisano, kojega niko ne zna do on sam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I bješe obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se njegovo zove: riječ Božija.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I vojske nebeske iđahu za njim na konjma bijelijem, obučene u svilu bijelu i čistu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I iz usta njegovijeh iziđe mač oštar, da njime pobije neznabošce; i on će ih pasti s palicom gvozdenom; i on gazi kacu vina srdnje i gnjeva Boga svedržitelja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I ima na haljini i na stegnu svome ime napisano: car nad carevima i gospodar nad gospodarima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I vidjeh jednoga anđela gdje stoji na suncu i povika glasom velikijem govoreći svima pticama koje lete ispod neba: dođite i skupite se na veliku večeru Božiju,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Da jedete mesa od careva, i mesa od vojvoda, i mesa od junaka, i mesa od konja i od onijeh koji sjede na njima, i mesa od sviju slobodnjaka i robova, i od malijeh i od velikijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I vidjeh zvijer i careve zemaljske i vojnike njihove skupljene da se pobiju s onijem što sjedi na konju i s vojskama njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I bi uhvaćena zvijer, i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zvijerin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj: živi biše bačeni oboje u jezero ognjeno, koje gori sumporom.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
21 A ostali pobijeni biše mačem onoga što sjedi na konju, koji iziđe iz usta njegovijeh: i sve se ptice nasitiše od mesa njihova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga