1 I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I ja Jovan vidjeh grad sveti, Jerusalim nov, gdje silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevjesta ukrašena mužu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I čuh glas veliki s neba gdje govori: evo skinije Božije među ljudima, i življeće s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji pobijedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A strašljivima i nevjernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I dođe k meni jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša napunjenijeh sedam zala pošljednjijeh, i reče mi govoreći: hodi da ti pokažem nevjestu, jagnjetovu ženu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gdje silazi s neba od Boga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I imaše slavu Božiju; i svjetlost njegova bijaše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svijetli,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I imaše zid veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koja su imena dvanaest koljena Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Od istoka vrata troja, i od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola jagnjetovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmjeri grad i vrata njegova i zidove njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmjeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkališta: dužina i širina i visina jednaka je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I razmjeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po mjeri čovječijoj, koja je anđelova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I bješe građa zida njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I temelji zidova gradskijeh bijahu ukrašeni svakijem dragijem kamenjem: prvi temelj bijaše jaspis, drugi sapfir, treći halkidon, četvrti smaragd,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata bijahu od jednoga zrna bisera: i ulice gradske bijahu zlato čisto, kao staklo presvijetlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I crkve ne vidjeh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog svedržitelj, i jagnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I grad ne potrebuje sunca ni mjeseca da svijetle u njemu; jer ga slava Božija prosvijetli, i žižak je njegov jagnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I narodi koji su spaseni hodiće u vidjelu njegovu, i carevi zemaljski donijeće slavu i čast svoju u njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I vrata njegova neće se zatvorati danju, jer ondje noći neće biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I donijeće slavu i čast neznabožaca u njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi jagnjeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga