1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nemojte činiti što se čini u zemlji Misirskoj, u kojoj ste živjeli, niti činite što se čini u zemlji Hananskoj, u koju vas vodim, i po uredbama njihovijem nemojte živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nego moje zakone vršite i moje uredbe držite živeći po njima. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Držite uredbe moje i zakone moje; ko ih vrši, živ će biti kroz njih. Ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Niko da ne pristupa k rodici svojoj po krvi, da otkrije golotinju njezinu. Ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Golotinje oca svojega ni golotinje matere svoje ne otkrij; mati ti je; ne otkrij golotinje njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Golotinje žene oca svojega ne otkrij; golotinja je oca tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Golotinje sestre svoje, kćeri oca svojega ili kćeri matere svoje, koja je rođena u kući ili izvan kuće, ne otkrij golotinje njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Golotinje kćeri sina svojega, ili kćeri kćeri svoje ne otkrij; jer je tvoja golotinja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Golotinje kćeri žene oca svojega, koju je rodio otac tvoj, ne otkrij; sestra ti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Golotinje sestre oca svojega ne otkrij; jedna je krv s ocem tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Golotinje sestre matere svoje ne otkrij; jer je jedna krv s materom tvojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Golotinje brata oca svojega ne otkrij pristupajući k ženi njegovoj; strina ti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Golotinje žene sina svojega ne otkrij; snaha ti je, ne otkrij golotinje njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Golotinje žene brata svojega ne otkrij; golotinja je brata tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Golotinje žene i kćeri njezine ne otkrij; kćeri sina njezina ni kćeri kćeri njezine nemoj uzeti da otkriješ golotinju njihovu; jedna su krv; zlo je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nemoj uzeti žene preko jedne žene, da je ucvijeliš otkrivajući golotinju drugoj za života njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 K ženi dokle se odvaja radi nečistote svoje ne idi da otkriješ golotinju njezinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sa ženom bližnjega svojega ne lezi skvrneći se s njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od sjemena svojega ne daj da se odnese Molohu, da ne oskvrniš imena Boga svojega; ja sam Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Živinčeta nikakoga nemoj obležati skvrneći se s njim; i žena da ne legne pod živinče; grdilo je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nemojte se skvrniti nijednom ovom stvarju; jer su se svijem tijem stvarima oskvrnili narodi koje ću odagnati ispred vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer se oskvrnila zemlja, i nevaljalstvo ću njezino pohoditi na njoj, i izmetnuće zemlja stanovnike svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Nego vi držite zakone moje i uredbe moje, i ne činite nijednoga ovoga gada, ni domorodac ni došljak koji se bavi među vama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer sve ove gadove činiše ljudi u ovoj zemlji koji su bili prije vas, i zemlja je od toga oskvrnjena;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Da ne izmetne zemlja vas, ako je oskvrnite, kao što je izmetnula narod koji je bio prije vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer ko učini štogod od ovijeh gadova, istrijebiće se iz naroda svojega duše koje učine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Zato držite što sam naredio da se drži, da ne činite što od gadnijeh običaja koji su bili prije vas, i da se ne skvrnite o njih. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga