1 A ovo je zakon za žrtvu radi prijestupa; svetinja je nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Na kojem se mjestu kolje žrtva paljenica, na onom neka se kolje i žrtva za prijestup; i krvlju njezinom neka se pokropi oltar ozgo unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sve salo njezino neka se prinese, i rep i salo što pokriva crijeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri neka izvadi s bubrezima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I neka zapali to sveštenik na oltaru na žrtvu ognjenu Gospodu; to je žrtva za prijestup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Svako muško između sveštenika neka je jede; na svetom mjestu neka se jede; svetinja je nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Žrtva je za prijestup kao žrtva za grijeh, jedan je zakon za obje; koji sveštenik učini njom očišćenje, njegova je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad sveštenik prinese čiju žrtvu paljenicu, koža od žrtve koju prinese njegova je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I svaki dar pečen u peći ili zgotovljen u kotliću ili u tavi, onoga je sveštenika koji ga prinese.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I svaki dar zamiješen s uljem ili suh, svijeh je sinova Aronovijeh, kako jednoga tako drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ovo je zakon za žrtvu zahvalnu, koja se prinese Gospodu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako bi je ko prinosio da zahvali, neka prinese na žrtvu zahvalnu kolače bez kvasca zamiješene s uljem i pogače bez kvasca namazane uljem, i bijeloga brašna popržena s tijem kolačima zamiješenim s uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Osim kolača hljeb kiseli neka prinese za prinos svoj sa žrtvom zahvalnom, kojom zahvaljuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I od svega što prinosi neka prinese po jedno za žrtvu podignutu Gospodu; i to će biti onoga sveštenika koji pokropi krvlju od žrtve zahvalne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A meso od žrtve zahvalne, kojom se zahvaljuje, neka se pojede onaj dan kad se prinese; i neka ne ostaje ništa do jutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako li prinese žrtvu radi zavjeta ili od volje, neka se jede onaj dan kad se prinese; ako što ostane, neka se pojede sjutradan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako li što mesa od te žrtve ostane do trećega dana, neka se sažeže ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako li bi ko treći dan jeo mesa od žrtve zahvalne, neće biti ugodan onaj koji je prinio, niti će mu se ona primiti, nego će biti mrska, i ko bi je god jeo, nosiće grijeh svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I meso koje bi se dotaklo čega nečistoga, da se ne jede, nego neka se sažeže ognjem; a drugo meso može jesti ko je god čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ko bi jeo mesa od žrtve zahvalne prinesene Gospodu, a ne bi bio čist, taj da se istrijebi iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ko se dotakne čega nečistoga, ili nečista čovjeka ili nečista živinčeta, ili kojega mu drago gada nečistoga, pa jede mesa od žrtve zahvalne prinesene Gospodu, taj da se istrijebi iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: ne jedite sala od vola ni od ovce ni od koze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Može se uzeti za svaku potrebu salo od živinčeta koje crkne ili ga zvjerka razdre; ali ga ne jedite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ko li bi jeo salo od stoke koju prinosi čovjek na žrtvu ognjenu Gospodu, neka se istrijebi iz naroda svojega onaj koji jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ni krvi ne jedite u stanovima svojim ni od ptice niti od kojega živinčeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Svaki koji bi jeo kakovu krv, neka se istrijebi iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: ko prinosi žrtvu svoju zahvalnu Gospodu, neka donese Gospodu prinos svoj od žrtve zahvalne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Svojim rukama neka donese što se sažiže Gospodu, salo s grudima neka donese, i grudi neka se obrnu tamo i amo na žrtvu pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A sveštenik neka zapali salo na oltaru, grudi pak nek budu Aronu i sinovima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I desno pleće od svojih žrtava zahvalnih podajte svešteniku da bude žrtva podignuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A koji između sinova Aronovijeh prinese krv i salo od žrtve zahvalne, njemu neka bude desno pleće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Jer grudi što se obrću i pleće što se podiže uzeh od sinova Izrailjevih od svijeh njihovijeh žrtava zahvalnih, i dadoh Aronu svešteniku i sinovima njegovijem zakonom vječnim da se uzimaju od sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 To je pomazanoga Arona i pomazanih sinova njegovijeh od ognjenih žrtava Gospodnjih od dana kad ih dovede da vrše službu svešteničku Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 To zapovjedi Gospod da im od dana kad ih pomaza daju sinovi Izrailjevi zakonom vječnim od koljena na koljeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 To je zakon za žrtvu paljenicu, za dar, za žrtvu radi grijeha i za žrtvu radi prijestupa, i za osveštanje i za žrtvu zahvalnu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Što je Gospod zapovjedio Mojsiju na gori Sinajskoj kad zapovjedi sinovima Izrailjevim u pustinji Sinajskoj da prinose žrtve svoje Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga